Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA 1: Skönlitteratur

Skapad 2018-09-06 14:01 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Matrisen fokuserar på arbetsområdet kring skönlitteratur.
Gymnasieskola

Betygsmatris (skönlitteratur) SVA1

F
E
C
A
Anpassning
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle,studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle,studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efterämne, syfte, situation och mottagare.
Kommunikation
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Reflektion
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.
Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.
Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: