Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speaking

Skapad 2018-09-09 11:44 i Utsäljeskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Engelska

Speaking

  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
På väg
Talar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig med fraser och meningar.
  • En  E 6
med korta meningar i enkla muntliga redovisningar (enkelt innehåll och en engelskspråkig lyssnare kan förstå)
ganska sammanhängande i olika enkla muntliga redovisningar. (rikare innehåll och enkel att förstå)
sammanhängande i olika enkla muntliga redovisningar. (rikt innehåll och enkel att förstå)
Förtydligar och varierar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra förbättringar av, egna framställningar.
  • En  E 6
och förbättrar muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierande. hittar någon synonym från ordförrådet och varierar någon av meningar så att.de t.ex. inte börjar på samma sätt som resten.
och förbättrar muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierande. hittar några synonymer från ordförrådet och varierar några av meningarna så att de t.ex. inte börjar på samma sätt som resten.
gör enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierande. hittar flera synonymer från ordförrådet och varierar meningar så att.de t.ex. börjar på olika sätt.
Interaagerar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
  • En  E 6
pratar med andra genom att använda enkla meningar, ord och fraser.
samtalar med andra genom att använda passande meningar, ord och fraser.
för ett samtal med andra om välbekanta ämnen genom att använda passande och varierande meningar, ord och fraser samt anpassar språket till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Väljer strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  • En  E 6
och använder någon metod som gör att samtalet flyter T.ex. talar runt ord, förklarar med andra ord, säger ett ord som liknar det andra, ställer frågor, försöker förstå sammanhanget, säger ord som skulle kunna vara synonymer, gissar och frågar etc.
och använder några metoder som gör att samtalet flyter T.ex. talar runt ord, förklarar med andra ord, säger ett ord som liknar det andra, ställer frågor, försöker förstå sammanhanget, säger ord som skulle kunna vara synonymer, gissar och frågar etc.
och använder flera metoder som gör att samtalet flyter T.ex. talar runt ord, förklarar med andra ord, säger ett ord som liknar det andra, ställer frågor, försöker förstå sammanhanget, säger ord som skulle kunna vara synonymer, gissar och frågar etc.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: