Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och valet 2018

Skapad 2018-09-10 21:32 i Vikaskolan Falun
En lärandematris över arbetsområdet "Demokrati och valet 2018".
Grundskola 6 Samhällskunskap

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter samt möjligheten att vara med och bestämma. I Sverige är det riksdagen som representerar folket, men vi har även andra demokratiska processer i Sverige och också på skolan.

Vi kommer att arbeta om hur demokrati kan fungera, men även om motsatsen diktatur. Vi kommer också lära oss om kommun, landsting, riksdag och regering samt val och partier.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Nivå 2
Nivå 3
Demokrati
Du känner till vad demokrati och diktatur är.
Jag berättar om vad demokrati och diktatur är och vad jag tycker om de båda.
Jag berättar om vad demokrati och diktatur är och vad jag tycker om de båda. Jag ger också något exempel på ett land med demokrati och ett med diktatur.
Jag berättar om vad demokrati och diktatur är och vad jag tycker om de båda. Jag ger också exempel på länder med demokrati och diktatur och hur detta visar sig. Jag ger också exempel på hur demokrati visar sig hos oss på skolan.
Beslutspåverkan
Du känner till hur beslut fattas i Sverige och hur man kan påverka dessa.
Jag vet att vi har val i Sverige.
Jag vet att vi har olika val i Sverige och olika partier.
Jag vet att vi har olika val i Sverige och olika partier. Jag känner också till hur man kan påverka genom att t.ex. engagera sig, rösta eller demonstrera.
Ord och begrepp
Du kan viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, samtala och skriva om demokrati och valet (demokrati, diktatur, rösträtt, parti, statschef, statsminister, riksdag, regering, kommun och landsting)
Jag visar att jag kan några begrepp genom att jag kan koppla ihop begrepp med rätt förklaring.
Jag visar att jag kan flera begrepp genom att jag kan begreppen när jag hör förklaringen samt använda mig av begreppen på rätt sätt.
Jag visar att jag kan begreppen genom att jag kan förklara dem samt använda mig av begreppen på rätt sätt.
Politiska partier
Du känner till de politiska riksdagspartier som finns representerade i vår riksdag.
Jag visar att jag känner till något politiskt parti som finns i vår riksdag.
Jag visar att jag kan flera politiska partier som finns i vår riskdag. Jag kan på ett enkelt sätt berätta om partierna.
Jag visar att jag kan alla politiska partier som finns i vår riksdag. Jag kan berätta utvecklande om partierna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: