👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och lek år 2-3

Skapad 2018-09-10 21:47 i Svanberga skola Norrtälje
En matris kring arbete med grundformer utomhus.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Centralt innehåll

Rörelse
•Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
•Enkla lekar och danser och deras regler.
•Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil
•Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Friluftsliv och utevistelse
•Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
•Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
•Allemansrättens grunder.
•Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Förmågor/syfte
•röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
•planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
•genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
•förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisning/hur?
•Idrottsundervisning inomhus och utomhus
•Samtal om lek, hälsa, natur, säkerhet och hänsynstagande
•Skoljoggen

Godtagbara kunskaper
Rörelse och lekar
Du kan delta i lekar och spel i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten. Du kan visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar, spel och idrotter.
Simning
Du kan balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
Hälsa och livsstil, kommunikativ förmåga
Du kan enkelt berätta om dina egna upplevelser av olika aktiviteter. Du kan också berätta lite om hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur man förebygger skador som man kan få när man lekar, spelar och idrottar.
Friluftsliv och utevistelse, allemansrätten
Du kan anpassa dig till viss del till väder, plats och till allemansrätten när du leker utomhus.
Orientering
Du kan orientera på skolgården med karta till viss del. Du kan berätta för en kompis vart kontrollen finns i förhållande till andra saker på skolgården.