Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska HT 18

Skapad 2018-09-14 09:31 i Valhallaskolan Halmstad
Under höstterminen har vi bland annat jobbat med temat spökhistorier och skräck. Vi har även haft ett område med faktatexter. Vi har jobbat med läsförståelse, lyssna på noveller och skrivit texter kopplat till de olika teman.
Grundskola 4 Svenska

Under höstterminen har vi bland annat jobbat med temat spökhistorier och skräck. Vi har även haft ett område med faktatexter. Vi har jobbat med läsförståelse, lyssna på noveller och skrivit texter kopplat till de olika teman.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva- innehåll
Innehållet och uppbyggnaden kommer att bedömas i den berättelsen du skriver. Har du en tydlig start, mitten och slut? Följer berättelsen en röd tråd?
Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
I din berättelse och faktatext kommer vi titta på att du kan använda stor bokstav i början av en mening. Att du kan sätta ut punkt och kommatecken på rätt ställen.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Berättande texter
Detta bedöms när man läser din text. Beskrivningar gör att det är lätt att leva sig in berättelsen och få en känsla för hur det är. Finns det ett tydligt budskap och om det är fler händelser som pågår är handlingen mer utvecklad.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Använda bilder
Genom att titta på bilden ska man få en känsla av stämningen i berättelsen och faktatexten. Bilden ska passa till texten och förstärka den.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Använda och ge respons
Detta bedöms då du ger och tar emot respons vid kamratbedömningen.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Sätta ihop information
Detta visar du i din faktatext.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hänger ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hänger ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hänger ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: