Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Samhällskunskap 7-9

Skapad 2018-09-17 12:49 i Ättekullaskolan Helsingborg
Samtliga kriterier E-A för samhällskunskap
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
E
mål för att uppnå betyget E
C
mål för att uppnå betyget C
A
mål för att uppnå betyget A
Individer, normer och identiteter
Vad innebär normer och identiteter och hur skapas normer samt vad är dessa?
Eleven förstår på ett enkelt sätt vad normer och identieter är och kan enkelt förklara dessa.
Eleven förstår vad normer är och kan enkelt förklara hur dessa skapas. Eleven kan även förklara vad individer är och hur identiter skapas.
Eleven förstår och kan förklara kring vad normer är och hur dessa skapas samt vilka olika normer det finns. Eleven kan även förklara och diskutera kring hur individer och normer påverkas av varandra samt hur indetiteter skapas av dessa.
Lag och rätt
Vad innebär lag och rätt samt hur fungerar dessa i samhället?
Eleven förstår hur enklare lagar fungerar och kan även förstå och förklara enkelt hur de fungerar i samhället. Eleven förstår även hur rättssystemet är uppbyggt.
Eleven förstår hur lagar fungerar och kan även förstå och förklara djupare hur de fungerar i samhället. Eleven förstår och kan förklara hur rättsystemet är uppbyggt och fungerar.
Eleven förstår hur lagar fungerar och kan även förstå och förklara på ett djupt och analyserande sätt. hur de fungerar i samhället. Eleven förstår och kan förklara hur rättsystemet är uppbyggt och fungerar samt vilken roll de spelar i samhället.
Politik och demokrati
Vad innebär demokrati i Sverige och hur är Sveriges system uppbyggt. Vilken roll har regering och riksdag.
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara vad demokrati innebär. Eleven förstår även på ett enkelt sätt hur regering och riksdag fungerar.
Eleven kan på ett djupare sätt förklara vad demokrati är och hur den fungerar i Sverige. Eleven förstår och kan även förklara hur regering och riksdag fungerar.
Eleven kan på ett djupare sätt förklara och analysera vad demokrati är och hur den fungerar i Sverige. Eleven förstår och kan även förklara hur regering och riksdag fungerar samt analysera vilken betydelse de har i samhället.
Ekonomi
Privatekonomi och samhällsekonomi. Vad är en budgett, vad är ränta och hur ser ekonimi. ut i Sverige och i världen
Eleven förstår vad budget och ränta är samt kan förklara på ett enkelt sätt hur ekonomi fungerar i samhället.
Eleven förstår vad budget och ränta är samt kan förklara och analysera hur ekonomi fungerar i samhället samt även förstå hur eknomin fungerar i världen.
Eleven förstår vad budget och ränta är samt kan förklara och analysera hur ekonomi fungerar i samhället samt förklara olika ekonmiska begrepp- även förstå hur ekonomin fungerar i världen. Eleven kan även analysera varför världens ekonomi ser ut som den gör samt förklara skillnader oh likheter mellan länder.
Eu,Fn, mänskliga rättigheter och minoriteter.
Hur fungerar Eu och FN samt hur fungera samarbetet i världen kring mänskliga rättigheter.
Eleven förstår hur Eu och Fn fungerar samt vad mänskliga rättigheter är.
Eleven förstår hur Eu och Fn fungerar samt vad mänskliga rättigheter är. Eleven kan även djupare förklara skillnaderna mellan dessa samt förklara vad mänskliga rättigheter är.
Eleven förstår hur Eu och Fn fungerar samt vad mänskliga rättigheter är. Eleven kan även djupare förklara skillnaderna mellan dessa samt förklara och analysera kring hur mänskliga rättigheter ser ut runt om i världen.
Källkritik och orsak och verkan
Vilka källor är sanningsenliga och hur kan man se mönster kring hur saker som händer påverkar saker senare.
Eleven kan hitta och förstå enklare källor. Eleven kan även förstå och se enkla samband mellan olika saker.
Eleven kan hitta olika källor och förstå och jämföra dessa. Eleven kan även se djupare samband mellan saker som händer och dess påverkan.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Muntliga redovisningar
Eleven kan göra enkla redovisningar med hjälp av text och hjälpmedel. Eleven kan göra detta inför en liten grupp eller lärare.
Eleven kan göra djupare redovisningar med hjälp av hjälpmedel och enklare stödord. Eleven gör redovisningen inför större grupp.
Eleven kan göra djupa och faktabaserade redovisningar med hjälp av få stödord och digitala hjälpmedel. Eleven kan göra detta inför stor grupp eller klass.
Analys och reflektion
Eleven kan utföra enklare analyser och reflektioner kring orsak och verkan i samhällskunskapen.
Eleven kan utföra djupare analyser och reflektioner kring orsak och verkan i samhällskunskapen.
Eleven kan utföra djupare analyser och reflektioner kring orsak och verkan i samhällskunskapen. Eleven kan även se olika mönster och skillnader och likheter o de olika områdena.
Arbetsinsats på lektionerna
Eleven är på lektionerna och gör dina uppgifter. Eleven kommer i tid och tar ansvar för dina studier. Eleven lämna in sin mobil varje lektion. Eleven visar respekt för sitt och för andra elevers lärande.
Eleven är på lektionerna och är aktiv. Du frågar och vill lära dig på lektionerna. Eleven kommer i tid och visar att du vill och tar ansvar för dina studier. Eleven kommer i tid och lämna sin mobil varje lektion. Eleven visar respekt för sig själv, sina kamrater och sitt eget lärande. Eleven kan även strukturera sitt arbete på ett bra sätt.
Eleven är på lektionerna och är aktiv. Du frågar och vill lära dig på lektionerna. Eleven kommer i tid och visar att du vill och tar ansvar för dina studier. Eleven kommer i tid och lämna sin mobil varje lektion. Eleven visar respekt för sig själv, sina kamrater och sitt eget lärande. Eleven kan även strukturera sitt arbete på ett mycket bra sätt. Eleven visar även vilja att lära genom att fråga och hela tiden vilja utveckla sig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: