Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Text - nyhetsartikel

Skapad 2018-09-19 22:17 i Hälsinggårdsskolan Falun
Bedömningsmatris nyhetsartikel - Flykten för kärleken
Grundskola 7 – 9 Svenska
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Uppgift
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågats i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågats i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågats i den.
Struktur
Nyhetsartikeln har en i huvudsak fungerande struktur. Texten har en ingress som i huvudsak sammanfattar artikeln. En del viktiga detaljer kommer tidigt i texten.
Nyhetsartikeln är relativt väl sammanhängande och begriplig. Texten har en ingress som relativt väl sammanfattar artikeln. De viktigaste detaljerna kommer relativt tidigt i texten.
Nyhetsartikeln är väl sammanhängande. Texten har en ingress som väl sammanfattar artikeln. De viktigaste detaljerna kommer tidigt i texten
Någon mellanrubrik finns.
Tydliga och relevanta mellanrubriker finns.
Du använder enkel textbindning dvs en viss koppling finns mellan inledning, stycken och avslutning, samt meningar emellan.
Du använder utvecklad textbindning dvs en relativt väl fungerande koppling finns mellan inledning, stycken och avslutning, samt meningar emellan.
Du använder välutvecklad textbindning dvs det finns en tydlig koppling mellan inledning, stycken och avslutning. Både meningar och stycken binds samman på ett väl fungerande sätt. Inga omotiverade luckor finns.
Innehåll
Texten är anpassad till texttypen nyhetsartikel på ett i huvudsak fungerande sätt (texten är i huvudsak formell/ opersonlig och i huvudsak objektiv).
Texten är anpassad till texttypen nyhetsartikel på ett relativt väl fungerande sätt (texten är relativt formell/ opersonlig och relativt objektiv).
Texten är anpassad till texttypen nyhetsartikel på ett väl fungerande sätt (texten är formell /opersonlig och objektiv).
Det finns enkla beskrivningar och förklaringar och en viss koppling till texten i texthäftet.
Det finns utvecklade beskrivningar och förklaringar och en relativt tydlig koppling till texten i texthäftet.
Det finns väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar och tydlig koppling till texten i texthäftet.
Språk
Du skriver din nyhetsartikel med viss språklig variation (ordvalet är enkelt men fungerar i sammanhanget. Viss omotiverad upprepning förekommer).
Du skriver din nyhetsartikel med relativt god språklig variation (ordvalet fungerar relativt väl i sammanhanget. Till exempel gör synonymer texten relativt nyanserad.)
Du skriver din nyhetsartikel med god språklig variation (ordvalet fungerar väl i sammanhanget. Det är nyanserat, träffsäkert och specifikt.).
Meningarna är i huvudsak fungerande (tex så förekommer få ordföljs- eller syftningsfel som försvårar förståelsen).
Meningarna är varierande i längd och relativt väl fungerande (tex inga ordföljs- eller syftningsfel som försvårar förståelsen förekommer). Du använder korrekta tempusformer relativt väl.
Meningarna är av varierande längd och komplexitet och fungerar väl.
Du använder korrekta tempusformer relativt väl.
Du använder tempus korrekt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skrivreglerna för stavning och skiljetecken.
Du följer skrivreglerna för stavning och skiljetecken relativt väl
Du följer skrivreglerna för stavning och skiljetecken väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: