Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Receptions- och konferensservice

Skapad 2018-09-20 09:07 i Hagagymnasiet Borlänge
Matris för kursen Receptions- och konferensservice samtliga kunskapskrav
Gymnasieskola 2 Administration

Centralt innehåll för hela kursen

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Mötesindustrin, konferens- och eventanläggningar samt branschorganisationer. • Olika system och program för reception och kundtjänst, till exempel växelsystem, boknings- och säkerhetsprogram. • Planering och utformning av arbete i reception och kundtjänst både internt och externt. • Service- och kundservicebegrepp, till exempel telefonbemötande och marknadsföringsåtgärder. • Administration, planering och genomförande av möten. • Praktiskt arbete i samband med mässor och i montrar. • Tekniska hjälpmedel och utrustning. • Lagar och andra bestämmelser inom området. • Miljöfrågor och säkerhetsfrågor i receptionsarbete.
E
C
A
1. Kunskaper 2. Kunskaper
1. Kunskaper om administrativa rutiner och funktioner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag. 2. Kunskaper om dagens arbetsmarknad.
• Eleven beskriver översiktligt administrativa rutiner, funktioner och arbetsmetoder vid arbete i reception och med konferensservice.
• Eleven beskriver utförligt administrativa rutiner, funktioner och arbetsmetoder vid arbete i reception och med konferensservice.
• Eleven beskriver utförligt och nyanserat administrativa rutiner, funktioner och arbetsmetoder vid arbete i reception och med konferensservice.
1. Kunskaper 2. Kunskaper
1. Kunskaper om administrativa rutiner och funktioner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag. 2. Kunskaper om dagens arbetsmarknad.
• Eleven redogör också översiktligt för mötesindustrin, konferens- och eventanläggningar, branschorganisationer samt yrkesroller inom området.
• Eleven redogör också utförligt för mötesindustrin, konferens- och eventanläggningar, branschorganisationer samt yrkesroller inom området.
• Eleven redogör också utförligt och nyanserat för mötesindustrin, konferens- och eventanläggningar, branschorganisationer samt yrkesroller inom området.
3. Kunskaper
3. Kunskaper om olika programvaror.
• Dessutom beskriver eleven översiktligt olika systems och programs användningsmöjligheter i reception och kundtjänst.
• Dessutom beskriver eleven utförligt olika systems och programs användningsmöjligheter i reception och kundtjänst.
• Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika systems och programs användningsmöjligheter i reception och kundtjänst.
4. Förmåga
4. Förmåga att planera, organisera och utföra administrativt arbete samt förmåga att arbeta serviceinriktat.
• Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare interna och externa administrativa uppgifter på ett serviceinriktat sätt i receptions- och konferensarbete.
• Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare interna och externa administrativa uppgifter på ett serviceinriktat och strukturerat sätt i receptions- och konferensarbete.
• Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare interna och externa administrativa uppgifter på ett serviceinriktat och strukturerat sätt i receptions- och konferensarbete.
5. Förmåga
5. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
• I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
• I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
• I arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
6. Kunskaper
6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
• Eleven utför i samråd med handledare administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser.
• Eleven utför efter samråd med handledare administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser.
• Eleven utför efter samråd med handledare administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser.
7. Förmåga
7. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt.
• Vidare arbetar eleven ergonomiskt och miljömedvetet. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår.
• Vidare arbetar eleven ergonomiskt och miljömedvetet. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
• Vidare arbetar eleven ergonomiskt och miljömedvetet. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
8. Förmåga
8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
• När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
• När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
• När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
8. Förmåga
8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
• När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
• När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
• När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: