👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-09-20 14:41 i Högåsskolan Knivsta
Att använda vid arbete med argumenterande texter.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska

Vi har arbetat med argumenterande texter - läst olika texter, sett hur texten är uppbyggd, språkliga drag, språkliga knep, typiska ord, osv. Nu har eleverna själva planerat och skrivit en argumenterande text.

Argumenterande texter

Formulera sig och kommunicera i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Struktur
Rubrik Uppbyggnaden går att följa. Någon styckeindelning finns. Viss tempusvariation förekommer. Ändelser i preteritum saknas ibland: träffa istället för träffade.
Rubrik Uppbyggnaden är tydlig. Texten är indelad i några stycken. Tempusvariation förekommer vid några tillfällen, ändelser saknas sällan.
Rubrik Uppbyggnaden av texten fungerar väl. Texten blir lätt att följa. Texten delas in i stycken med olika områden. Samman tempus används i hela texten. Tempusändelse finns alltid med.
Sambandsord
Några meningar binds ihop av bindeord. Några sambandsord används.
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Sambandsorden är till viss del varierade och gör texten något tydligare.
Meningarnas längd och ordföljd varieras. Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika sambandsord.
Stavning
Många ord stavas rätt. Det finns vissa återkommande stavfel. Stavningen stör inte förståelsen.
Det flesta ord stavas rätt. Stavningen stör inte förståelsen.
Korrekt stavning.
Skiljetecken
Stor/liten bokstav används i viss utsträckning.
Stor/liten bokstav används nästan alltid rätt.
Stor/liten bokstav används alltid rätt.
Språk
Har till största delen ett vardagligt språk.
Använder ett inte helt vardagligt språk.
Har inte enbart enklare ord, utan väljer ord som gör texten mer avancerad.
Inledning/bakgrund
Har med en åsikt och en antydan till bakgrund.
Har med en åsikt och en bakgrund som förklarar åsikten.
Har med en åsikt och en bakgrund som tydligt förklarar åsikten med ett eller flera exempel.
Argument
Har med ett eller flera argument som delvis motiveras.
Har med flera argument varav minst ett förklaras tydligt med antydan av språkligt knep.
Har med tre argument som alla förklaras och varav ett med ett språkligt knep.
Sammanfattning
Har med en antydan till avslut.
Har med en avslutning som försöker sammanfatta texten.
Har med en klar avslutning som tydligt sammanfattar texten.