Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris svenska

Skapad 2018-09-24 09:22 i Bergagårdsskolan Öckerö
Bedömningsmatris i svenska mot målen i årskurs 6
Grundskola 4 – 6 Svenska
På väg
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Läsa
Du kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt och visar det genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar.
Du kan läsa barn- och ungdomslitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt och visar det genom att göra utvecklade, kronologiska sammanfattningar.
Du kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och visar det genom att göra välutvecklade, kronologiska sammanfattningar.
Du kan läsa olika texter lämpliga för åldern med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa olika texter lämpliga för åldern med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa olika texter lämpliga för åldern med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Skriva
Du kan skriva texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Dina berättande texter ska innehålla enkla gestaltande beskrivningar och ha en enkel handling.
Dina berättande texter ska innehålla utvecklade gestaltande beskrivningar och ha en utvecklad handling.
Dina berättande texter ska innehålla välutvecklade gestaltande beskrivningar och ha en välutvecklad handling.
Du kan skriva beskrivande texter (faktatexter) med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva beskrivande texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva beskrivande texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Dina sammanställningar ska innehålla enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ord som hör till ämnet.
Tala och samtala
Du kan samtala om egna och gemensamma upplevelser t ex uttrycka åsikter kring en film/bok/händelse, på ett sätt som upprätthåller samtalet till viss del.
Du kan samtala om egna och gemensamma upplevelser t ex uttrycka åsikter kring en film/bok/händelse, på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om egna och gemensamma upplevelser t ex uttrycka åsikter kring en film/bok/händelse, på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redovisningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och med viss anpassning till uppgiften.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redovisningar med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med relativt god anpassning till uppgiften.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redovisningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med god anpassning till uppgiften.
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: