👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en biografi om en person du beundrar

Skapad 2018-09-24 12:13 i Kärna skola Kungälv
Grundskola 6 Svenska

Skriva en biografi

Skriva en biografi

På väg
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Mottagare
Hur texten fungerar för den som ska läsa den.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (biografi - skildra ett livsöde).
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl i enlighet med textens syfte (biografi - skildra ett livsöde).
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl i enlighet med textens syfte (biografi - skildra ett livsöde).
Textens genre
Biografi/memoar
Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar.
Styckeindelning
Du använder dig av styckeindelning på ett sätt som oftast passar med innehållet i texten.
Du använder dig av styckeindelning som passar väl med innehållet i texten.
Du använder dig av styckeindelning som passar mycket väl med innehållet i texten.
Meningsbyggnad
Meningarna är enkla och har en fungerande meningsbyggnad.
Meningarnas längd och ordföljd varierar och har en väl fungerande meningsbyggnad.
Meningarna är konstruerade med god variation, både längd och ordföljd, ibland på ett kreativt sätt.
Ordanvändning
Du använder dig av vardagliga och enkla ord i rätt sammanhang.
Du använder dig av skriftspråkliga ord och varierar din ordanvändning genom att använda specifika och ovanligare ord som passar till texten.
Du använder ord på ett ibland nyskapande och kreativt sätt.
Stavning
Du stavar de flesta vanliga ord korrekt.
Du stavar vanliga ord korrekt och lyckas ganska väl när du stavar svårare ord.
Du stavar korrekt, även svårare ord.
Skiljetecken
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Du använder punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt som underlättar läsningen av din text.
Du använder en god variation av skiljetecken på ett korrekt och kreativt sätt, som höjer din text.
Versaler
Du har oftast en en stor bokstav efter ett skiljetecken och i början av namn.
Du har alltid en stor bokstav efter ett skiljetecken och i början av namn.
Helhetsbedömning av text
Din text visar att du är på rätt väg i din skrivutveckling.
________________
Din text visar att du har kommit långt i din skrivutveckling.