Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa - Orientering 7-9

Skapad 2018-09-25 09:52 i Hallsta skola Norrtälje
Bedömningsmatris Idrott & Hälsa, moment Orientering
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Målsättningar:
Du ska kunna kartans färger, karttecken, väderstreck och passa kartan.
Du förstår skala, höjdkurvor och kartans färger för markering av framkomlighet.
Du ska kunna orientera dig med hjälp av karta och kompass i både känd och okänd terräng.

Bedömning:
Vilken kartkunskap du har.
Hur väl du kan orientera dig i olika miljöer.

Stegringen från årskurs 7-9 ser ut så här:
Åk7 - Eleverna tränar på orientering i bekanta miljöer för att förstå passning av karta. Kontrollerna är utlagda efter tydligare markeringar på kartan med många kontroller efter stigarna. Detta examineras senare i okänd miljö med kontroller efter stigar.
Åk8 - Eleverna tränar på orientering i bekanta miljöer för att förstå passning av karta. Kontrollerna är lagda en bit in från stigarna för att få en progression i svårighetsgraderna. Detta examineras senare med kontroller en bit in från stigar eller tydligare riktmärken.
Åk.9 - Eleverna tränar på orientering i bekanta miljöer för att förstå passning av karta. Kontrollerna är lagda en bit in från stigarna och är lite svårare att hitta än tidigare.

Kursplanemål
  • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • Idh  7-9   Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Idh  E 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  • Idh  E 9   Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  • Idh  C 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  • Idh  C 9   Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  • Idh  A 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  • Idh  A 9   Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
F
E
C
A
Kartkunskap
Du har svårigheter att förstå kartan och dess karttecken
Du kan till viss del kartans färger, karttecken, passa kartan och göra bra vägval
Du har relativt goda kunskaper om kartans färger, karttecken, passa kartan och göra bra vägval
Du har goda kunskaper om kartans färger, karttecken, passa kartan och göra bra vägval
Orientera
Du kan med viss säkerhet orientera dig i kända miljöer genom att använda karta och kompass. Problem uppstår dock vid okänd terräng.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda karta och kompass. Du visar det genom att t.ex. hitta kontroller vid tydliga ledstänger.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda kartor och kompass. Du visar det genom att tex: hitta kontroller bredvid tydliga ledstänger och vid tydliga terrängföremål.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda kartor och kompass. Det visar du genom att tex: hitta kontroller bredvid tydliga ledstänger och vid tydliga terrängföremål på ett tidseffektivt sätt med vägval efter framkomlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: