Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik önneröd Ht år 6

Skapad 2018-09-25 10:48 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 6 Matematik

bråk och procent

utvecklingsförslag
eleven behöver öva lära mera om begreppet Kolla olika filmklipp Träna via elevspel e nomp matteva eller andra mattesidor Kan läsa på om regler för primtal Göra egna tal Gå tillbaka i boken och titta på de uppgifter du redan gjort Repetera med jämna mellanrum Resonera kring olika uppgifter med kompis förälder syskon osv hitta olika sätt att tänka på. det vi kallar strategier.
E grundläggande
Jaghar kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är grundläggande och använder dem i välkända sammanhang
C goda kunskaper
Jaghar kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är grundläggande och använder dem i välkända sammanhang
A mycket goda kunskaper
Jag har kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är mycket goda och använder dem i nya sammanhand
talsystem
Du ska förstå siffrors värde samt storleksordna naturliga tal, tal i decimalform, tal i bråkfrom.
Använd konkret material för att förstå hur vårt talsystem är uppbyggt. Exempelvis linjal, decilitermått, våg.Du kan också använda olika digitala hjälpmedel som t.ex. matteva, elevspel samt olika filmklipp för repetition.
Jag kan till största del storleksordna tal och har förståelse för siffrors värde. T.ex. viken siffra är tiotalssifffran i 5213
Jag har god förståelse siffrors värde samt kan storleksordna tal. T.ex. storlektsordna 8,1 _ 7,99 _ 8,0 _ 8,9
Jag har mycket god förståelse för siffrors värde och vårt talsystem. T.ex. vilket tal ligger mitt emellan 0,09 och 0,12 5/9 3/4 1/3 9/10
bråkform/blandad form
Du ska kunna omvandla tal i bråk form till tal i blandad form och tillbaka.
Rita upp tal i t.ex. bråkform på papper (pizzaform) för att skapa en tydligare bild av hur bråkform hänger ihop. Du kan också använda olika digitala hjälpmedel som t.ex. matteva, elevspel samt olika filmklipp för repetition.
Jag kan till största del omvandla tal i bråk form till tal i blandad form och tillbaka. T.ex. 1 1/3 att det är samma som4/3
Jag har god förståelse för hur man omvandlar tal i bråk form till tal i blandad form och tillbaka.
Jag har mycket god förståelse för hur man omvandlar tal i bråk form till tal i blandad form och tillbaka. Skriv talen i bråkform 2 3/5 Skriv i blandad form 13/6
bråkform/decimalform
Du ska kunna omvandla tal i bråk form till tal i decimal form och tillbaka.
Fokusera på att lära dig begreppet t.ex. åttatusendelar och se koppling mellan orden och siffrornas position. Träna positionssystemet. Du kan också använda olika digitala hjälpmedel som t.ex. matteva, elevspel samt olika filmklipp för repetition.
Jag kan till största del omvandla tal i bråk form till tal i decimal form och tillbaka.T.ex. 0,3 . 0,1 Skriv i decimalform 8/100
Jag har god förståelse för hur man omvandlar tal i bråk form till tal i decimal form och tillbaka. T.ex. 7/10 0,2
Jag har god förståelse för hur man omvandlar tal i bråk form till tal i decimal form och tillbaka. T.ex. skriv i decimalform: tretton tiondelar. Skriv ett tal som är tre tiondelar större än 3/5
Del, andel, det hela
Du ska kunna se sambandet mellan andel, delen och det hela.
Arbeta med olika problemlösnings i matteboken. Rita/skissa upp problemet. Arbeta gärna med en kamrat, diskutera. Du har gott stöd av att kunna multiplikation. Du kan också använda olika digitala hjälpmedel som t.ex. matteva, elevspel samt olika filmklipp för repetition.
Jag kan till största del se sambandet mellan andel, delen och det hela. T.ex. Hur mycket är 1/3 av 24 Hur mycket är 3/5 av 10
Jag ser sambandet mellan andel, delen och det hela. T.ex. Du har läst tre åttondelar av 240 sidor. Hur stor andel finns kvar? Hur många sidor finns kvar att läsa?
Jag har god förståelse för sambandet mellan andel, delen och det hela. T.ex. Hur stor andel av ett dygn är 6h, svara med ett bråk med så liten nämnare som möjligt. I en brandkår jobbar 0,7 deltid, resten är 12 st som jobbar heltid. Hur många brandmäm finns det på brandkåren?
beräkna olika bråk
Du ska kunna metoder och utföra beräkningar med addition och subtraktion av bråk med olika nämnare. och multiplikation och division med bråk och heltal
Se exempel i boken och fundera på hur det hänger ihop. Se mer på elevspel kims matematik och matteva, där finns fler övningar.
Jag kan någon metod för hur jag räknar med de fyra olika räknesätten och bråk. Löser enklare tal ex 1 3/8 + 2 4/8 =
Jag kan fler metoder för hur jag räknar med de fyra olika räknesätten och bråk och löser de flesta talen ex 1 3/8 + 2 4/8 och 1/4+3/8
Jag kan olika metoder för hur jag räknar med de fyra olika räknesätten och anpassar metod till uppgift.och löser talen med stor säkerhet.
förlänga och förkorta bråk
Du ska kunna metod för att förlänga och förkorta bråk
Se exempel i boken och fundera på hur det hänger ihop. Se mer på elevspel kims matematik och matteva, där finns fler övningar.
Jag kan metod för att förlänga och eller förkorta bråk.
Du ska kunna uttrycka andelar i procent
Gör en tabell lär dig "bra att ha talen" utantill ex 1/10 = 0,1 = 10% Då måste ex 3/10 vara=0,3 = 30 % Tal som är bra att kunna utantill 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/8 1/10
Jag kan till största del uttrycka andelar i procent. Ex. skriv andelen 3/10 i procentform.
Jag har goda kunskaper i att uttrycka andelar i procent. Ex skriva andelen 3/4 i procentform.
Jag har mycket goda kunskaper i att uttrycka andelar i procent.
metoder för att beräkna procent
Du ska kunna metoder för att beräkna procent ex hur mycket 10%, 15% 32% är av 200 kr
Jag känner till någon metod för hur jag ska lösa enklare uppgifter ex 10% av något eller 5% av något
Jag behärskar flera metoder och löser de flesta uppgifter av typen 1% 10% 15% 72% av något
Jag har flera metoder för hur jag beräknar procent och kan anpassa metod till uppgift. Generella metoder
Du ska kunna se samband mellan bråkform decimalform och procentform
Träna mera på https://www.elevspel.se/amnen/matematik/1415-omvandla-brak-procent-och-decimal.html
Jag kan till största del se samband mellan bråkform decimalform och procentform. Ex. skriv andelen 3/10 i procentform och i decimalform
Jag har goda kunskaper att se samband mellan bråkform decimalform och procentform Ex. Skriv 7% i bråk och decimalform. Vilket är störst 1/4 eller 35%
Jag har mycket goda kunskaper att se samband mellan bråkform decimalform och procentform. Ex när du storleksordnar 1/4 90% 0,75 2/5
Jag ska kunna läsa tolka och beräkna problem med hjälp av olika räknesätt. Jag ska förstå vilket räknesätt jag ska tillämpa vid problemlösning.
Här kan du träna genom att försöka hitta ledtrådar i texten. ta en mening i taget och fundera på vad den ger för information. Rita bilder, skissa upp problemet.
Jag kan läsa tolka och beräkna enklare problem med hjälp av olika räknesätt. Jag förstår för det mesta vilket räknesätt jag ska tillämpa vid olika problem.
Jag kan läsa tolka och beräkna flerstegsproblem med hjälp av olika räknesätt. Jag förstår för det mesta vilket räknesätt jag ska tillämpa vid olika problem.
Jag kan utan svårigheter läsa tolka och beräkna olika typer av flerstegsproblem med hjälp av olika räknesätt. Jag förstår vilket räknesätt jag ska tillämpa vid olika problem.

sannolikhet
utvecklingsförslag
eleven behöver öva lära mera om begreppet Kolla olika filmklipp Träna via elevspel e nomp matteva eller andra mattesidor Kan läsa på om regler för primtal Göra egna tal Gå tillbaka i boken och titta på de uppgifter du redan gjort Repetera med jämna mellanrum Resonera kring olika uppgifter med kompis förälder syskon osv hitta olika sätt att tänka på. det vi kallar strategier.
E grundläggande
Jaghar kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är grundläggande och använder dem i välkända sammanhang
C goda kunskaper
Jaghar kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är grundläggande och använder dem i välkända sammanhang
A mycket goda kunskaper
Jag har kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är mycket goda och använder dem i nya sammanhand
Du ska kunna beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer
Använd de två häftena om sannolikhet och arbeta igenom och repetera.
Jag kan till största del beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer. Ex. Du kastar en tärning. Hur stor är sannolikheten att du får en fyra?
Jag har goda kunskaper i att beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer. Ex. det finns 100 lotter du köper 5 lotter hor stor är chansen att du vinner svara i procentform.
Jag har mycket goda kunskaper i att beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer. Ex. Du tappar en förpackning med 20 st ägg. 8 ägg spricker. Du tar upp ett ägg utan att titta hur stor är chansen att det ägg du tar upp är sprucket svara i procentform, bråkform och decimalform

Ny rubrik

Algebra
utvecklingsförslag
eleven behöver öva lära mera om begreppet Kolla olika filmklipp Träna via elevspel e nomp matteva eller andra mattesidor Kan läsa på om regler för primtal Göra egna tal Gå tillbaka i boken och titta på de uppgifter du redan gjort Repetera med jämna mellanrum Resonera kring olika uppgifter med kompis förälder syskon osv hitta olika sätt att tänka på. det vi kallar strategier.
E grundläggande
Jaghar kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är grundläggande och använder dem i välkända sammanhang
C goda kunskaper
Jaghar kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är grundläggande och använder dem i välkända sammanhang
A mycket goda kunskaper
Jag har kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är mycket goda och använder dem i nya sammanhand
Ny aspekt
Jag ska kunna tolka och skriva numeriska och algebraiska uttryck utifrån en text.
Gör samma uppgift flera gånger så att du känner igen dig. Diskutera prata om uppgifter hemma eller med kompis. Träna repetera ofta. Tolka uppgifterna vad betyder ex a i uppgiften här bredvid. Träna mera på https://www.elevspel.se/amnen/matematik/7402-algebra-grunderna.html
Jag kan tolka och skriva enklare numeriska och algebraiska uttryck utifrån en text. Ex: I varje förpackning är det a nektariner. Hur många finns det i 4 förpackningar.
Jag kan tolka och skriva svårare numeriska och algebraiska uttryck utifrån en text. Ex: skriv ett uttryck som visar kostnaden för 2 glas saft 1 bulle och 1 muffins.
Jag kan tolka och skriva olika typer av numeriska och algebraiska uttryck utifrån en text utan problem. Ex: Anton har dubbelt så många böcker som Emil. Tore har sex böcker fler än Emil.Hur många böcker har de tillsammans om Emil har x böcker?
Ny aspekt
Jag ska kunna tolka och lösa numeriska och algebraiska uttryck
Gör samma uppgift flera gånger så att du känner igen dig. Diskutera prata om uppgifter hemma eller med kompis. Träna repetera ofta. Tolka uppgifterna vad betyder ex a i uppgiften här bredvid. Träna mera på https://www.elevspel.se/amnen/matematik/7402-algebra-grunderna.html
Jag kan sätta in ett värde i ett enklare uttryck och tolkar svaret.Jag kan beräkna uttryck. Ex: en sparbössa innehåller 2x x kr och en annan y kr. Hur mycket innehåller de tillsammans om x=10 och y=15 beräkna 50+2•20
Jag kan sätta in ett värde i ett svårare uttryck och tolkar svaret. Ex: Jespers pappas ålder går att beskriva med 4∙x+2 Hur gammal är han om x=9?
Jag kan sätta in lösa olika typer av uttryck och tolkar svaret. Ex: beräkna uttrycket 3(m+2) när m är a: 10
Ny aspekt
Jag kan skriva och lösa ekvationer.
Gör samma uppgift flera gånger så att du känner igen dig. Diskutera prata om uppgifter hemma eller med kompis. Träna repetera ofta. Lär dig metoden och proceduren. Träna mera på https://www.elevspel.se/amnen/matematik/7402-algebra-grunderna.html
Jag använder en metod och kan för det mesta lösa enklare ekvationer eller prövar. ex 3x+2=20
Jag använder en metod och löser ekvationer av typen 3x+4=2x+9 Samira köper äpplen läsk och en tidning. Hur många äpplen köper hon om hon betalar 32 kr
Jag har en generell metod och kan räkna det obekanta värdet i olika typer av ekvationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: