Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska förskoleklass

Skapad 2018-09-25 15:14 i Montessoriskolan Fyrkappan Grundskolor
Grundskola F Svenska
Du kan det ganska bra
Ibland behöver du stöd.
Du kan det bra
Du klarar det oftast själv.
Du kan det mycket bra
Du gör det själv.
Berätta och beskriv
Du kan berätta sammanhängande om något du varit med om.
Berätta och beskriv
Du kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
Berätta och beskriv
Du visar intresse för vad andra säger.
Berätta och beskriv
Du kan förstå en enkel instruktion.
Lyssna och samtala
Du visar intresse för högläsning.
Lyssna och samtala
Du kan delta i samtal om text och bild.
Lyssna och samtala
Du kan återge ett händelseförlopp i en berättelse.
Kommunicera med symboler och bokstäver
Du kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
Kommunicera med symboler och bokstäver
Du kan namnge bokstäver.
Kommunicera med symboler och bokstäver
Du kan skriva ditt eget namn.
Kommunicera med symboler och bokstäver
Du har skrivriktningen klar för dig.
Kommunicera med symboler och bokstäver
Du kan ange vad det står i vanligt förekommande ordbilder (tex namn, skyltar, ord på förpackningar)
Urskilja ord och språkljud
Du kan rimma.
Urskilja ord och språkljud
Du kan räkna hur många ord det är i korta meningar.
Urskilja ord och språkljud
Du kan urskilja första språkljudet i ord.
Urskilja ord och språkljud
Du kan dela upp enkla ord i språkljud.
Urskilja ord och språkljud
Du kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.
Läsa och skriva
Du skriver korta ord.
Läsa och skriva
Du skriver korta meningar.
Läsa och skriva
Du läser korta ord
Läsa och skriva
Du läser korta meningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: