Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sfi kurs B - Grammatik

Skapad 2018-09-26 09:22 i Åsö vuxengymnasium Stockholm
Checklista för lärare, sfi kurs B. Skrivregler, stavning, uttalsträning, ord- och frasinlärning löper genom hela kursen. Betona och förklara vikten av studieteknik. Träna på att navigera på internet. Genom fortlöpande formativ bedömning och dokumentation skapas ett bra underlag för summativ bedömning. Arbeta aktivt för fördjupad kunskap genom varierade arbetssätt, t.ex. filmer, genomgångar, gemensamma exempel, grammatiklekar, muntig grammatikträning och digitala hjälpmedel.
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

Följ vilken grammatik du arbetat med och vad du behöver träna mer på.

Pronomen

Klar
Inte än
Deltog ej
Ej påbörjad
Personliga pronomen, subjekt
Personliga pronomen, objekt
Possessiva pronomen

Substantiv

Klar
Inte än
Deltog ej
Ej påbörjad
Obestämd form
Bestämd form
Genitiv

Verb

Klar
Inte än
Deltog ej
Ej påbörjad
Presens
Preteritum
Hjälpverb
Futurum

Prepositioner

Klar
Inte än
Deltog ej
Ej påbörjad
Prepositioner

Adjektiv

Klar
Inte än
Deltog ej
Ej påbörjad
Kongruens

Meningsbyggnad

Klar
Inte än
Deltog ej
Ej påbörjad
Bindeord
Frågeord, ordföljd
Verbfrågor, ordföljd
Omvänd ordföljd, påståenden
Omvänd ordföljd med hjälpverb och satsadverb
Satsadverb
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: