👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal åk 9

Skapad 2018-09-27 13:30 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk

Kommunikativ kvalitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Publikkontakt
Du läser innantill.
Du kommer ihåg att se på publiken ibland, men flackar med blicken.
Du har stabil ögonkontakt och riktar det du säger mot publiken.
Röst och ton
Du behöver tala starkare och tydligare för att höras.
Du inleder starkt och tydligt men tappar styrka efter ett tag
Du talar starkt och tydligt.
Du låter engagerad och kan variera styrka efter behov.
Du varierar tempo och ton för att fängsla publiken.
Flyt och pauser
Du behöver tala lugnare/ med större flyt och variera din röst. Du fastnar i t ex ”eehm” och andra utfyllnadsord.
Du har svårlyssnade passager men rättar ibland till tempo och tonfall.
Du talar i lagom takt med betoningar som låter rätt.
Du använder dig dessutom av konstpauser på ett passande sätt.

Kroppsspråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Kroppsspråk
Du behöver ge ett mer engagerat intryck.
Du verkar osäker på hur du ska stå och röra dig.
Du ser närvarande ut och står stadigt och säkert.
Du ger ett engagerat intryck och kan använda dig av gester samt ändra kroppshållning för att förstärka budskapet.
Du använder effektfulla gester och rör dig på ett medvetet och naturligt sätt.

Sammanhang och struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Inledning
Du inleder bara med ”Jag ska tala om…”
Du har en tydlig inledning som får publiken med på noterna.
Du bjuder på en passande inledning som fångar intresse och som ingen glömmer.
Argument
Man kan urskilja något argument för din fråga.
Du har några argument som du behöver utveckla mer.
Dina argument är välvalda. Argumentationen använder ethos, logos, pathos-inslag, men skulle kunna utvecklas.
Dina argument är välvalda och välutvecklade och använder ethos, logos och pathos.
Dina argument är välvalda och välutvecklade, använder ethos, logos och pathos samt presenteras på ett ändamålsenligt sätt.
Avslutning
Du säger ”Nu är det slut!” eller liknande.
Din avslutning sammanfattar innehållet.
Du avslutar med en ”knorr” som ingen glömmer.
Röd tråd
Otydlig, du hoppar mellan olika saker.
Du har en tydlig röd tråd från början till slut som markeras genom till exempel sambandsord.
Ditt föredrag är klart och tydligt strukturerat, och dess olika delar utgör en övertygande helhet.

Språklig kvalitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Ordförråd
Du använder enkla ord. Upprepningar och utfyllnadsord är vanliga.
Du använder begrepp som du inte helt behärskar.
Du använder ord medvetet för att publiken ska förstå.
Du använder ord varierat, förklarar svåra och specifika ord i sitt sammanhang.
Ditt ordval är nyanserat och stilistiskt medvetet.
Stilfigurer och retoriska grepp
Du har med någon stilfigur/retoriskt grepp.
Du har med flera stilfigurer/retoriska grepp som fungerar relativt väl hänger ihop med det ditt budskap.
Du har med flera stilfigurer/retoriska grepp som fungerar väl i sammanhanget och förstärker och fördjupar ditt budskap.