Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd kunskapsmatris 7-9

Skapad 2018-10-01 08:15 i Annerstaskolan Huddinge
Matriser förmågor
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Förmågor

E
C
A
Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Formge (skissa eller göra modeller) och tillverka
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklande och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Välj och motivera: Vad, hur och varför du ska göra...
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter och ger enkla motiveringar till sina val.
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets - och miljöaspekter och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet syftet med slöjdarbetet och kvalitets – och miljöaspekter och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förklara hur du tänkt göra
Eleven bidrar under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Eleven formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som leder framåt.
Hantering / Säkerhet
Eleven kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Pröva / Testa
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Utvärdera
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visa på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklande omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdöme om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beskriva / Förklara
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklande resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: