Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kondition

Skapad 2018-10-01 20:34 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
Gymnasieskola 2 Idrott och hälsa
Insats krävs
E
C
A
Rörelsekvalitet
Insats krävs
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Bedöma utvecklingsbehov och planera egen träning
Insats krävs
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning,
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning,
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Genomföra och värdera egen träning
Insats krävs
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med enkla omdömen värdera resultatet. I samband med rörelseaktiviteten beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. I samband med rörelseaktiviteten kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar till relevanta teorier.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till tränings- metodernas teorier. I samband med rörelseaktiviteten kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar till relevanta teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: