Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellarbete åk 8

Skapad 2018-10-03 10:41 i Laröds skola Helsingborg
Vi arbetar med noveller. Vi lär oss texttypens särdrag, läser och analyserar noveller, talar om kända novellister och deras verk, gör en gruppresentation samt skriver egna noveller. Vi har också två läsförståelsetester.
Grundskola 8 Svenska
E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka texter, resonera om texter
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skrivteknik
Eleven kan skriva texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp..De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Eleven kan skriva texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp.De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med utvecklad uppbyggnad.
Eleven kan skriva texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp..De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med välutvecklad uppbyggnad. .
Språkregler
...och i huvudsak anpassning till språkliga normer och strukturer.
.. och relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
.... och väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: