Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1 Matris

Skapad 2018-10-03 11:49 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Reviderat matris vt20
Gymnasieskola 1 – 2 Idrott och hälsa

Elevmatris

Ej godtagbara kunskaper
E
D
C
B
A
Rörelsekvaliteter
- Genomför en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. (bollspel, lekar, rörelse till musik, simning, skridskor, skidor)
Med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter av komplex karaktär.
Hälsa och livsstil
- Beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
Översiktligt.
Utförligt med förklaringar kopplade till relevanta teorier.
Utförligt och nyanserat, med förklaringar kopplade till relevanta teorier.
Utvecklingsbehov
- Bedöma sina utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga, och kan välja områden och metoder för träning. - Tar ansvar för att genomföra träningen. - Värdera träningsresultaten.
Med viss säkerhet Aktivt Med enkla omdömen
Med viss säkerhet Aktivt Med nyanserade omdömen
Med säkerhet Aktivt Med nyanserade omdömen samt i relation till träningsmetodernas teorier och anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Säkerhet
- Visa hänsyn till egen och andras säkerhet under idrott, motion och friluftsliv, vidta åtgärder vid skada/nödsituation.
I samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Natur och utemiljö
- Genomför aktiviteter i naturmiljö.
Med goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter.
Hälsa och livsstil
- Diskutera friluftsliv, motion, idrott som social och kulturella fenomen, - Beskriva hur livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Översiktligt.
Utförligt.
Utförligt och nyanserat.
Ergonomi
- Redogör översiktligt för krav på ergonomisk anpassning av rörelser i olika situationer. - Diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Översiktligt.
Utförligt.
Utförligt och nyanserat.
Ergonomi
- Anpassa sina rörelser ergonomiskt med viss säkerhet.
med viss säkerhet.
med viss säkerhet.
med säkerhet.
Bedömning av egen förmåga
- Bedöma den egna förmågan och situationens krav.
I samråd med handledare, med viss säkerhet
I samråd med handledare, med viss säkerhet
I samråd med handledare, med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: