Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, matris åk 1-6

Skapad 2018-10-03 16:03 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 1 – 6
Nivå 1 (F)
På väg att nå målen
Nivå 2 (E)
Når målen
Nivå 3 (C)
God måluppfyllelse
Nivå 4 (A)
Mycket god måluppfyllelse
Lekar, spel & idrotter
Du behöver utveckla din förmåga att delta i lekar spel och idrotter.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer. Du medverkar i viss mån i spel och visar ett begränsat samspel.
Du deltar aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer. I spel kan du använda olika strategier (försvar/anfall) och deltar i samspel.
Du deltar mycket aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer. I spel använder du effektiva strategier (försvar/anfall) och visar på ett utvecklat samspel.
Motoriska grundformer
Du behöver utveckla din förmåga att delta i aktiviteter som hinderbanor och stationsträning.
I hinderbanor som inkluderar olika grundformer rör du dej med viss tvekan.
I hinderbanor som inkluderar olika grundformer rör du dej utan tvekan.
I hinderbanor som inkluderar olika grundformer rör du dej smidigt och målmedvetet.
Variera och anpassa rörelser
Du behöver utveckla din förmåga att anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser till viss del till aktiviteten. Du rör dej med viss säkerhet.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser relativt väl till aktiviteten. Du rör dej med etablerade och avspända rörelser.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser väl till aktiviteten. Du rör dej med mycket etablerade och avspända rörelser.
Musik & danser
Du behöver utveckla din förmåga att anpassa dina rörelser till musik efter takt och rytm.
Du anpassar till viss del dina rörelser till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Du behöver utveckla din förmåga att simma.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Hälsa & fysisk förmåga
Du behöver utveckla din förmåga att samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Natur & utemiljö Aktiviteter
Du behöver utveckla din förmåga att genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Du behöver utveckla din förmåga att orientera.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Du kan på ett effektivt sätt hitta många kontroller på kort tid.
Skador & nödsituationer Skadeförebyggande
Du behöver utveckla din förmåga att beskriva hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter.
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
Du behöver utveckla din förmåga att hantera nödsituationer vid vatten.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: