Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA 1: Skriftlig framställning

Skapad 2018-10-04 13:53 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk

Matris SVA1: Skriftlig framställning

Skriftlig framställning

F
E
C
A
Innehåll
Eleven uppfyller ännu ej alla krav för E.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande,begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.
Disposition och sammanhang
Eleven uppfyller ännu ej alla krav för E.
Texten är sammanhängande och begriplig t.ex. genom referensbindning eller enkla sambandssignaler. Texten är till viss del anpassad efter överenskommet omfång.
Texten är sammanhängande, begriplig och välstrukturerad t.ex. genom varierade sammanhangssignaler och korrekt styckeindelning. Texten är anpassad efter överenskommet omfång.
Texten är sammanhängande, begriplig, detaljrik och välstrukturerad t.ex. genom referensbindning, korrekt styckeindelning och sambandssignaler. Texten är anpassad efter överenskommet omfång.
Språk
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Strategier
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med relativt god säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Källhantering
Eleven uppfyller ännu ej alla krav för E.
Källhänvisningar finns men är inte helt fullständiga. Eleven kan skilja på egna och andras tankar.
Källhänvisningar finns men är inte helt fullständiga. Eleven kan skilja på egna och andras tankar.
Källhänvisningar finns och är fullständiga. Eleven kan skilja på egna och andras tankar.
Helhetsbedömning
Eleven uppfyller ännu ej alla krav för E.
Textens innehåll är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar efter viss bearbetning i sitt tänkta sammanhang.
Textens innehåll är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar i sitt tänkta sammanhang.
Textens innehåll är väl anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl i sitt tänkta sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: