Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska – läsa åk 3

Skapad 2018-10-04 14:23 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
De godtagbara kunskaperna är vad du minst ska kunna i slutet av åk 3.
Grundskola 3 Svenska

Du ska läsa kortare texter med flyt och förståelse.

Du ska på ett enkelt sätt återge några delar ur en faktatext muntligt.

Du ska på ett enkelt sätt återge några delar ur en skönlitterär text muntligt.

Du ska kunna dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen av olika texter.

Uppgifter:
Du kommer att få läsa en faktatext och en skönlitterär text högt för din lärare.
Du kommer att muntlig få återge några delar ur en faktatext och en skönlitterär text.
Du kommer att få göra förutsägelser innan och under läsningen, samt visar på att du kan dra slutsatser.
(Bedömningsstöd i läsutveckling Avstämning C)

Du kommer att få göra ett läsförståelsetest (DLS åk 3).

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du läser texter kortare texter med flyt och förståelse. Du utnyttjar ljudningsstrategin vid okända och komplicerade ord. Du korrigerar dig själv vid behov.
Du läser längre och olika texter med flyt och förståelse.
Du kan på ett enkelt sätt återge några delar ur en faktatext muntligt.
Du kan på ett mer utvecklat sätt återge några delar ur en faktatext muntligt.
Du kan på ett enkelt sätt återge några delar ur en skönlitterär text muntligt.
Du kan på ett mer utvecklat sätt återge några delar ur en skönlitterär text muntligt.
Ny aspekt
Du kan dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Du kan dra slutsatser, göra förutsägelser innan och efter läsningen samt fundera kring textens budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: