Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, kunskapskrav matris - år 6

Skapad 2018-10-07 14:18 i Skebo skola Norrtälje
Grundskola 6 Bild

Här visas kunskapskraven och bedömningen av kunskapskraven i bild år 6

Ej uppnått
E
C
A
BD 1
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt
BD 2
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
BD 3
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
BD 4
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden.
Du utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden.
BD 4
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
BD 5
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
BD 6
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
BD 7
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan ge enkla omdömen om hur du arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du arbetat och hur ditt bildarbete blev.
BD 8
Kunskapskravet ännu inte uppnått
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: