Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, kunskapskrav matris - år 6

Skapad 2018-10-07 15:13 i Skebo skola Norrtälje
Här finns kunskapskrav och bedömning för ämnet historia i årskurs 6.
Grundskola 6 Historia
Når ej
E
C
A
HI 1
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Hi 2
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
HI 3
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
HI 4
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
HI 5
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever.
HI 5
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas
HI 6
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i.
HI 6
Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
HI 7
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: