Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA 2: Skriftlig argumentation

Skapad 2018-10-08 13:56 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola

Rubrik 1

Skriftlig kommunikation med fokus på argumentation i Svenska som andraspråk
F
E
C
A
Innehåll och genre
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Texten är av argumenterande slag: - I texten bemöts andras argument. - De egna åsikterna understödjs med fakta och exempel.
Texten är av argumenterande slag: - I texten bemöts andras argument med relevanta motargument. - De egna åsikterna understödjs med fakta, exempel och förklaringar.
Texten är av argumenterande slag: - I texten bemöts andras argument med relevanta motargument. - De egna åsikterna understödjs med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar.
Disposition
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Texten är i huvudsak begriplig.
Texten är relativt tydlig.
Texten är väldisponerad och tydlig.
Språk och stil
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Texten är till viss del anpassad efter syfte, ämne och mottagare. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen får endast i undantagsfall begränsa den skriftliga kommunikationen.
Texten är till viss del anpassad efter syfte, ämne och mottagare. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen får endast i undantagsfall begränsa den skriftliga kommunikationen.
Texten är till stor del anpassad efter syfte, ämne och mottagare. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen får endast i undantagsfall begränsa den skriftliga kommunikationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: