Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 9 Grundämnen, kemiska reaktioner och föreningar NOH03C

Skapad 2018-10-08 23:28 i Nolhagaskolan Alingsås
Bedömning efter ett prov, som vi gjorde efter att vi har jobbat med periodiska systemet och hur man använder det för att förutsäga reaktioner och vad som bildas. Vi har också sökt information om grundämnen och haft en diskussion, där ni jämfört olika ämnen och deras funktion i naturen och i samhället.
Grundskola 9 Kemi

Bedömning efter ett prov, som vi gjorde efter att vi har jobbat med periodiska systemet och hur man använder det för att förutsäga reaktioner och vad som bildas. Vi har också sökt information om grundämnen och haft en diskussion, där ni jämfört olika ämnen och deras funktion i naturen och i samhället.

E
C
A
Systematiska undersökningar:
Eleven kan...
...bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 16 18a
... formulera egna frågeställningar och planeringar som går att arbeta systematiskt utifrån efter viss bearbetning. 16 18a
...formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 16 18a
Eleven gör dokumentationer och skriver rapporter som är...
…enkla. 17
…utvecklade. 17
…välutvecklade. 17
Kemins begrepp, modeller och teorier:
Kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar är...
....grundläggande. Kan ge exempel och beskriva med viss användning av begrepp, modeller och teorier. 1 2 3 4a 4b 7 8 9 10c 10d 12 13a 14a 18c
...goda. Kan förklara och visa på samband med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. 1 3 4b 7 8 9 10d 11 12 13b 14a 18c
...mycket goda. Kan för-klara och visa på sam-band och visa på något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. 4b 7 10d 13b 14a 18c
Kan beskriva kemikalier och kemiska processers användning i vardagen och samhället med...
...enkelt identifierbara samband. 10a 10b 18b
...med förhållandevis komplexa samband. 10a 10b 14b 18b
...med komplexa samband. 10a 10b 14b 18b
Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse. Kan...
...beskriva och ge exempel. 15
...förklara och visa på samband. 15
...kan förklara och generalisera. 15
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: