Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 1 SO - Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2018-10-09 11:19 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Att leva tillsammans

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Normer och regler
Kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Flytta
Kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Trafiken
Identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Livsfrågor
Samtala om elevnära livsfrågor.

Att leva i närområdet

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Betalningformer
Beskriver några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Religiösa platser
Beskriva några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Kristendomens roll
Ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Bosättning
Kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Yrken och verksamheter
Kan ange några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Hemortens historia
Kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Livet förr och nu
Gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Att leva i världen

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Hållbar utveckling
Beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Mänskliga rättigheter
Har kunskap om mänskliga rättigheter och barns rättigheter, samt kan ge exempel på vad de innebär i skolan och hemma.
Forntiden
Beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
Beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tidslinjer och tidsbegrepp
Kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Berättelser och myter
Återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Världsdelar, länder och platser
Återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Att undersöka verkligheten

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Samhällsfrågor
Kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Möten
Kan beskriva hur möten, till exempel klassråd, brukar organiseras och genomföras.
Informationssökning
Söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Begrepp
Gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: