Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys

Skapad 2018-10-09 12:44 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Analys av Little miss Sunshine
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk

Analys av Little miss Sunshine

Rubrik 1

I analysen behandlar vi följande: Intrig Karaktärer Tema: synligt -osynligt Budskap Personlig värdering
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Reflektera
Du ska kunna reflektera över innehållet i en film och motivera dina åsikter muntligt och skriftligt. Du har med alla de ovan nämnda punkterna.
Du visar att du har god förmåga att reflektera över innehållet genom att du stödjer dina åsikter med konkreta exempel ur filmen.
Du visar att du har mycket god förmåga att reflektera genom att du gör omfattande beskrivningar av dina upplevelser och du motiverar dina åsikter tydligt, t ex genom att göra jämförelser.
Innehåll i din skrivna reflektion.
Texten har en tydligt röd tråd och innehållet är begripligt för läsaren.
Texten har en genomarbetad struktur t ex med hjälp av underrubriker. Ordvalet är varierande och meningsbyggnaden är omväxlande.
Du visar att du har en god förmåga att stilistiskt anpassa texten efter genre, t ex genom passande ordval och personlig inlevelse.
Skrivregler
Du visar att du känner till de vanligaste skrivreglerna, t ex stavning, interpunktion, särskrivning.
Du hanterar skrivregler och styckeindelning.
Du använder skriftspråkets regler och styckeindelning korrekt.
Muntligt förmåga
Du deltar aktivt i grupparbeten och presentationer genom att ställa och besvara frågor.
Du framför åsikter och har oftast underbyggda argument för dessa. Du lyssnar på de andra och bygger vidare på deras åsikter och ställer frågor för att utveckla samtalet.
Du leder samtalet på så sätt att det inte "dör ut". Du för fram olika argument och perspektiv och bygger vidare på det de andra säger. Du kan sammanfatta gruppens diskussion så att andra förstår hur ni har resonerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: