Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Tyska: Skriva ht18

Skapad 2018-10-09 18:27 i Stenkulan Lerum
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Skrivuppgift 1

----->
----->
----->
Disposition
Uppgift, sammanhang och röd tråd
Jag genomför korta skriftliga uppgifter. Mina texter har en del brister i sammanhang. Jag berättar grundläggande om det som efterfrågas i uppgiften.
Jag skriver med visst sammanhang och röd tråd. Jag berättar om det som efterfrågas i uppgiften och fyller ut med lite övrig information
Jag skriver relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd. Jag berättar om det som efterfrågas i uppgiften och fyller ut med mer övrig information.
Innehåll
Budskapet går fram
Jag formulerar mig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet blir begripligt.
Jag formulerar mig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet blir relativt tydligt.
Jag formulerar mig om bekanta och aktuella ämnen och med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår.
Kommunikation
Ordförråd Fraser Idiomatiska uttryck
Jag använder ett mycket enkelt och begripligt språk. Jag kan uttrycka mig med enstaka ord med korta fraser och meningar. Jag upprepar mig en hel del.
Jag använder enkelt och relativt tydligt språk. Jag kan uttrycka mig lite mer sammanhängande med något fler ord, något längre fraser och meningar. Jag har ett något större ordförråd och kan till viss del variera mitt sätt att uttrycka mig.
Jag använder enkelt och tydligt språk. Jag kan uttrycka mig mer sammanhängande med fler ord, längre fraser och meningar. Jag har ett större ordförråd och kan till variera mitt sätt att uttrycka mig.
Kommunikation
Grammatik Stavning Meningbyggnad
Jag har en del brister gällande grammatik. Jag är ännu inte konsekvent när jag skriver och är osäker på grammatiska regler. Mina misstag kan fortfarande till viss del förstöra förståelsen. Min meningsbyggnad är för det mesta enkel. Jag använder mig av enstaka, enkla bindeord.
Jag visar viss medvetenhet gällande grammatik. Jag är till största delen konsekvent när jag skriver även om jag är osäker på vissa regler. Mina misstag är till för det mesta endast störande och sällan förstörande. Min meningsbyggnad är relativt utvecklad med lite längre meningar. Jag använder mig av bindeord vid något fler tillfällen.
Jag skriver med en för nivån god språkriktighet och har få språkliga fel. Jag är konsekvent när jag skriver även om jag är osäker på vissa regler. Mina misstag stör på sin höjd förståelsen. Min meningsbyggnad är varierad med både kortare och längre meningar. Jag använder ofta olika bindeord. Jag formulerar mig huvudsak med egna ord men kan samtidigt använda mig av fasta uttryck och färdiga formuleringar på ett medvetet sätt.
Språkliga strategier
Hur jag kommer vidare i mitt skrivande
Jag använder mig sällan av hjälpmedel eller strategier utan stannar istället ofta upp i mitt skrivande. När jag använder strategier eller hjälpmedel väljer jag oftast samma sort. Jag anpassar min sätt att skriva till mina kunskaper på ett fungerande sätt.
Jag använder och varierar min användning av hjälpmedel och strategier i relativt stor utsträckning för att komma vidare i mitt skrivande. Jag anpassar mitt sätt att skriva till mina kunskaper på ett fungerande sätt.
Jag använder och varierar min användning av hjälpmedel och strategier i stor utsträckning för att komma vidare i mitt skrivande. Jag anpassar mitt sätt att skriva till mina kunskaper på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: