Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum (söka, välja och sammanställa)

Skapad 2018-10-10 15:06 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Vi arbetar med att söka fakta om olika fenomen i universum. Eleverna ska ta reda på fakta och sammanställa informationen så att de kan hålla en muntlig presentation för liten eller större grupp.
Grundskola 4 – 6 Fysik Svenska som andraspråk Svenska

Nu är det dags för dig att söka information om något som intresserar dig när det gäller universum. Du ska få redovisa ditt arbete muntligt, inför liten eller större grupp. Du ska också tänka på att granska dina källor kritiskt och skriva källvärderingar. Du ska också ge och få kamratrespons.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från källor och för då resonemang om informationens användbarhet.

  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Söka, välja och värdera
Du behöver hjälp att hitta källor och söka fakta i dem.
Du kan söka och välja information från olika källor. Du kan förklara något om hur källorna är att använda, har någon motivering om hur de var att använda och hur källorna passade till det som du behövde.
Du kan söka och välja information från olika källor. Du kan förklara några saker som är bra/mindre bra med källorna. Du har med några motiveringar om hur källorna var att använda och förklarar hur de passade till det som du behövde den till. Jämför delvis olika källor med varandra.
Du kan söka och välja information från olika källor. Du kan förklara mycket som är bra/mindre bra med källorna. Du förklarar utförligt om hur källorna var att använda och hur väl de passade till det som du behövde den till. Jämför flera olika källor med varandra.

Sammanställningarna innehåller beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Framställningarna har anpassningar till sammanhanget.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanställa
Din presentation är otydlig och saknar sammanhang.
Du använder informationen till att presentera ditt ämne ganska tydligt, med en del egna formuleringar och några ämnesspecifika begrepp.
Du använder informationen till att presentera ditt ämne tydligt, med flera egna formuleringar och flera ämnesspecifika begrepp.
Du använder informationen till att presentera ditt ämne tydligt, med många egna formuleringar och många ämnesspecifika begrepp. Det är lätt att förstå din presentation.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser, men fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Presentationen har ingen tydlig struktur.
Redogör kortfattat med i huvudsak fungerande inledning och /eller avslutning samt huvuddel.
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning och /eller avslutning samt huvuddel.
Redogör välutvecklat med väl fungerande inledning och avslutning samt huvuddel. Välarbetat och sammanhängande.
Kommunikationsstrategier
Du klarar att i viss utsträckning titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang genom att använda kroppsspråket väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: