👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7-9 No-ämnena - Grundsärskolan - Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2018-10-11 11:03 i Vårbyskolan Huddinge
Kunskapskraven och förmågorna för No-ämnena i grundsärskolan, åk 7-9.
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
F
E
C
A
Jorden
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och medverkar i att beskriva deras betydelse för dag, natt och årstider.
Eleven kan föra enkla resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett väl fungerande sätt.
Livets uppkomst
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven medverkar också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också enkla resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också välutvecklade resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Vatten
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven bidra till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Hållbar utveckling
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om samhällets energikällor och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om samhällets energikällor och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Människokroppen
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
Förebyggande hälsovård
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven bidrar också till resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också enkla resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också välutvecklade resonemang om förebyggande hälsovård.
Relationer och samlevnad
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom bidrar eleven till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Dessutom för eleven enkla resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Källor och källkritik
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Undersökningar och fältstudier
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkel dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklad dokumentation av arbetet och resultaten.
Ord och begrepp
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.