Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing your own news article.

Skapad 2018-10-11 11:08 i Tågaborgsskolan Helsingborg
En bedömningsmatris för att skriva nyhetsartikel.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen delvis eller inte alls. Texten fungerar delvis eller knapphändigt som en nyhetsartikel.
Du följer instruktionen och har skrivit en trovärdig nyhetsartikel. Texten fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en nyhetsartikel.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som en nyhetsartikel.
Innehåll
Du rapporterar och återger om en händelse men det saknas delar och/eller information i nyhetsartikeln. Nyhetsartikeln besvarar inte alla av frågorna vad, vem, när, var.
Du rapporterar och återger händelsen på ett enkelt sätt. Nyhetsartikeln besvarar frågorna vad, vem, när, var.
Du rapporterar och återger händelsen på ett utvecklat sätt. Nyhetsartikeln är skriven ur ett objektivt perspektiv och innehåller flera typiska drag för genren
Du rapporterar och återger händelsen på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du visar god genrekännedom och texten är väl anpassad till syfte och mottagare (t ex ger en komplett helhetsbild av händelsen, fångar läsaren). .
Struktur
Texten är relativt osammanhängande och är delvis svår att begripa. Nyhetsartikeln saknar någon eller några delar av rubrik, ingress och brödtext. Styckeindelning saknas.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Nyhetsartikeln har rubrik, ingress och brödtext. Texten är indelad i stycken.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Nyhetsartikeln har en genomtänkt struktur. Styckeindelningen är väl genomförd.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Rubriken är väl genomtänkt. Ingressen ger en kärnfull sammanfattning av artikeln. Brödtexten är genomarbetad och strukturerad med det viktigaste först. Det finns en medveten avslutning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden är ibland osammanhängande och skapar förvirring för läsaren. Tidsformen försvårar förståelsen av nyhetsartikeln.
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tidsformen förstör inte förståelsen av nyhetsartikeln.
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tidsformen används på ett riktigt sätt i större delen av nyhetsartikeln.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter nyhetsartikeln. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tidsformen används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer delvis skriftspråkets regler för punkt, komma och andra skiljetecken och stavning.
Du följer i huvudsak skriftspråkets regler för punkt, komma och andra skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets regler för punkt, komma och andra skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets regler för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: