Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Medeltiden

Skapad 2018-10-11 15:18 i Tallbackens Freinetskola Freinet
En mall för att skapa lärandematriser.
Grundskola F – 9 Historia

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
Tidsperioder
Visar kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder som är...
  • Hi  E 6
kan berätta vilken tidsperiod som brukar kallas för medeltiden i Sverige. Grundläggande
kan berätta vilken tidsperiod som brukar kallas för medeltiden i Sverige.
kan berätta vilken tidsperiod som brukar kallas för medeltiden i Sverige.
Samhällsförändringar
Visar kunskaper om historiska skeenden och gestalter under olika tidsperioder som är...
  • Hi  E 6
ger minst ett exempel på varför människor från olika länder möttes genom Hansan och Kalmarunionen Grundläggande
ger två exempel på varför människor från olika länder möttes genom Hansan och Kalmarunionen Goda
ger FLERA exempel på varför människor från olika länder möttes genom Hansan och Kalmarunionen Mycket goda
Visar kunskaper om historiska skeenden och gestalter under olika tidsperioder som är...
  • Hi  E 6
Ger minst ett exempel på hur kristendomen spreds till människor i Norden. Grundläggande
Ger FLERA exempel på hur kristendomen spreds till människor i Norden. Jag ger exempel på hur samhället förändrades. Goda
Ger FLERA ett exempel på hur kristendomen spreds till människor i Norden. Jag ger FLERA exempel på hur samhället förändrades. Mycket goda
Levnadsvillkor
Visar kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder som är...
  • Hi  E 6
Kan berätta vilka de fyra stånden var. Jag kan beskriva en skillnad i hur bönder och adel levde.
Kan berätta vilka de fyra stånden var. Jag kan beskriva FLERA skillnader i hur bönder och adel levde.
Kan berätta vilka de fyra stånden var. Jag kan beskriva FLERA skillnader i hur bönder och adel levde. OCH vilka skyldigheter/rättigheter de hade.
Kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser av människors levnadsvillkor som är...
Ger ett exempel på någon likhet/skillnad i mäns och kvinnors sysselsättningar under medeltiden. Enkla
Ger FLERA exempel på likheter/skillnader i mäns och kvinnors sysselsättningar under medeltiden Utvecklade
Ger FLERA exempel på likheter/skillnader i mäns och kvinnors sysselsättningar under medeltiden och VARFÖR det var så. Välutvecklade
Kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar som är...
  • Hi  E 6
Kan ge ett exempel på hur pesten spreds Enkla
Kan ge flera exempel på hur pesten spreds och berätta om en KONSEKVENS som pesten fick i Sverige. Utvecklade
Kan ge flera exempel på hur pesten spreds och berätta om FLERA konsekvenser som pesten fick i Sverige. Välutvecklade
Spår av medeltiden
Tolkar och visar på spår av historien i vår tid.
  • Hi  E 6
Känner till att det finns spår av medeltiden i dagens samhälle och kan ge ett exempel. Enkla
Känner till att det finns spår av medeltiden i dagens samhälle och kan ge FLERA exempel. Utvecklade
Känner till att det finns spår av medeltiden i dagens samhälle och kan ge exempel på FLERA OLIKA typer av spår. Välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: