Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-18 Bedömningsmatris Biologi åk 7-9

Skapad 2018-10-12 12:35 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris biologi
Grundskola 7 – 9 Biologi

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förut- sättningar att utveckla sin förmåga att

  1. använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  2. genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 

  3. använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1. Värdera
Eleven kan skilja fakta från värderingar och motivera ställningstaganden med kritisk användning av olika källor samt föra diskussionen framåt på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
2. Laboration
Eleven kan utföra laborationer på ett säkert sätt utifrån givna och egna planeringar samt skriva labrapporter, dra rimliga slutsatser kopplade till ämnet samt ge förslag på hur laborationerna kan förbättras på ett ...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
3. Begrepp och samband
Eleven kan föra resonemang och visa på samband med användning av ämnespecifika begrepp som är...
grundläggande
goda
mycket goda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: