Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntan 1-3 Teknik

Skapad 2018-10-14 14:31 i Gläntanskolan Helsingborg
Matris som utgår från Lgr11 i ämnet teknik i åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Teknik

Tekniska lösningar och arbetssätt

Din förmåga att...
undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
konstruera på en årskursanpassad nivå
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du arbetar med konstruktioner.
Du arbetar med konstruktioner och du slutför dem. Det blir en enkel modell.
Du genomför konstruktioner och prövar möjliga idéer till lösningar. Du bidrar med egna idéer som för arbetet framåt.
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
dokumentera arbetet på en årskursanpassad nivå
 • Tk  1-3
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.

Teknik, människa, samhälle och Miljö

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändras över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
att hantera teknik på ett säkert sätt
 • Tk  1-3
Du har deltagit i undervisningen kring säkerhet.
Du är medveten om säkerhetsaspekten inom teknikämnet.

Programmering

 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du visar att du på egen hand kan programmera t.ex Beebots och olika programmeringsappar.
Du visar att du förstår symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
Du kan använda olika begrepp som är kopplade till programmering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: