Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 8-9

Skapad 2018-10-14 19:49 i Långsjöskolan Norrtälje
Vi arbetar kontinuerligt med alla färdigheter som är viktiga för språkinlärning; läsa och förstå, lyssna och förstå, tala och göra sig förstådd, skriva och göra sig förstådd, språklig korrekthet som grammatik och allmän kunskap om målspråksländernaländerna. Dessa färdigheter bedöms sedan utifrån de kriterier nedan som är hämtade från lgr- 11
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Vi arbetar med alla färdigheter som är viktiga för språkinlärning; läsa och förstå, lyssna och förstå, tala och göra sig förstådd, skriva och göra sig förstådd, språklig korrekthet som grammatik och allmän kunskap om de spansktalande länderna. Dessa färdigheter bedöms sedan utifrån de kriterier nedan som är hämtade från lgr- 11

Påbörajt
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tala
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett begripligt uttal. Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av den egna framställningen.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.Har ett relativt tydligt uttal. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett tydligt uttal och ett visst flyt i språket. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
Samtala (och skriftlig interaktion)
Uttrycker sig med ett enkelt och begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
Uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån samtalet till syfte, mottagare och situation.Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt,relativt tydligt och till viss del sammanhängande .För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga frammställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.Dessutom kan eleven välja och använda sig av fl era olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kultur och realia
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: