Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris vänskapstema åk 7

Skapad 2018-10-15 10:58 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Formulera sig i skrift (skriva dikter)
Försök till att skriva olika sorters texter görs, men svårt att hålla sig till genren
Eleven kan relativt väl skriva olika slags texter och anpassar sig till rätt genre
Eleven kan med stor säkerhet skriva olika slags texter och använder rätt genre
Göra sammanfattningar (Uppgifter läsförståelse)
Eleven gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll
Eleven gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll där elevens egen förståelse delvis framkommer
Eleven gör väl utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll där elevens egen förståelse tydligt framkommer
Skrivregler
Behärskar grundläggande skrivregler någorlunda
Behärskar skrivreglerna på ett relativt bra sätt. Använder ett korrekt språk och har variation i ordval och meningsbyggnad
Behärskar skrivreglerna och uttrycker sig säkert och välformulerat i skrift
Samtal om och diskutera varierande ämnen
Eleven kan göra enklare reflektioner om ett ämne och motiverar sina åsikter/tankar på en något enklare nivå
Eleven kan argumentera för och motivera sina åsikter/tankar kring ett ämne
Eleven har goda argument för sin ståndpunkt/åsikt/tanke och motiverar dessa och kan diskutera och möta olika argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: