👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Matematik 7F: Tal & räkning

Skapad 2018-10-16 15:35 i Kapareskolan E-H Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Matematik

Arbetsområde: Taluppfattning

Ej uppnått lägsta kunskapsnivå
E
C
A
Problemlösning
Du kan på ett ganska bra sätt lösa matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen. Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i nya situationer.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Metod
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Resonemang
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Kommunikation
Du kan förklara och samtala på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och samtala på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och samtala på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänker när ni diskuterar. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänker när ni diskuterar. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänker när ni diskuterar. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.