Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik & demokrati

Skapad 2018-10-17 09:08 i Sandbackaskolan Kungälv
En lärandematris över arbetsområdet politik & demokrati
Grundskola 6 Samhällskunskap

Hur Sverige styrs, vilka som styr landet och hur du som individ kan påverka de beslut som tas är viktigt att ha koll på. Under de gångna veckorna har vi därför jobbat med demokrati och politik, med målet att skapa en fördjupad förståelse för hur vårt samhälle fungerar och hur du som elev har möjlighet att påverka.

Demokrati & politik - valet 2018

F
E
C
A
Styrelseskick
Ha kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt, och beskriver då samband inom denna samhällsstruktur.
Jag har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt, och visar detta genom att beskriva ENKLA samband.
Jag har GODA kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt, och visar detta genom att beskriva FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband.
Jag har MYCKET GODA kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt, och visar detta genom att beskriva KOMPLEXA samband.
Begrepp
Kunna förstå och förklara ämnesspecifika begrepp.
Jag använder och kan beskriva några begrepp på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Jag använder och kan beskriva en del begrepp på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Jag använder och kan beskriva en hel del begrepp på ett VÄL fungerande sätt.
Resonemang
Ha kunskaper om vad demokrati är och kunna reflektera över demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser.
Jag har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och visar detta genom att föra ENKLA RESONEMANG kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Jag har GODA kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och visar detta genom att föra UTVECKLADE RESONEMANG kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Jag har MYCKET GODA kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och visar detta genom att föra VÄLUTVECKLADE OCH NYANSERADE RESONEMANG kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Riksdag & regering
Känna till vad riksdag och regering har för olika uppdrag
Jag berättar ENKELT om vad riksdagen och regeringen har för olika uppdrag och hur det går till. Jag kan namnen på de största partierna.
Jag berättar UTVECKLAT om vad riksdagen och regeringen har för olika uppdrag och hur det går till. Jag kan namnen på de största partierna.
Jag berättar UTFÖRLIGT om vad riksdagen och regeringen har för olika uppdrag och hur det går till. Jag kan namnen på de största partierna.
Politiska partier
Ha kunskaper om ett politiskt parti och vad som särskiljer det från andra partier.
Jag har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om ett av riksdagspartierna och vad som särskiljer det från andra partier.
Jag har UTVECKLADE kunskaper om ett av riksdagspartierna och vad som särskiljer det från andra partier.
Jag har VÄLUTVECKLADE kunskaper om ett av riksdagspartierna och vad som särskiljer det från andra partier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: