👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Artikel

Skapad 2018-10-17 11:13 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska

En artikel är en informerande text som sakligt beskriver något som har hänt. När man bedömer en nyhetsartikel tittar man bl.a. på om den är lätt att följa och förstå. Den bör svara på frågorna Vem? Vad? Var? När? Hur? och Varför?

E
C
A
Innehåll
Du följer instruktionen i uppgiften.
Du följer instruktionen i uppgiften.
Du följer instruktionen i uppgiften.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt
Din artikel innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp.
Din artikel innehåller utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara.
.Din artikel innehåller välutvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara.
Du behandlar ämnet för din artikel på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta nyhetshändelsen kronologiskt.
Du behandlar ämnet för din artikel på ett utvecklat sätt t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Du behandlar ämnet för din artikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en nyhetsartikel t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel t.ex. med sakligt och neutralt språk och ord som hör till nyhetens ämnesområde.
språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus fungerar relativt väl
Tempus fungerar väl
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följerrelativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en artikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en artikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en artikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas