Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap 1 RELREL01_NANAT

Skapad 2018-10-17 15:45 i Sjödalsgymnasiet Huddinge
I matrisen anges vilka examinationer som kunskapskraven huvudsakligen testas i. Hela kursen, lektionsaktivitet, lektionsuppgifter, eventuella kompletteringsuppgifter räknas också in i slutbetyget. Matrisen bör ses som en vägledning till slutbetyg.
Gymnasieskola 2 – 3 Religionskunskap

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
  • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
  • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.
  • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
  • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
  • Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.
F
E
C
A
1. Redogöra för världsreligioner
Redogöra för och analysera kännetecken och uttryck hos religioner och livsåskådningar. Examination 1.
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
2. Religion i relation individ, grupp, samhällen
Förklara samband och dra slutsatser. Examination 2 och generellt i hela kursen.
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
3. Likheter och skillnader
Redogöra för likheter och skillnader och argumentera. Examination 1.
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
4. Religion och identitet
Analysera och dra slutsatser om samband mellan identitet och religion och livsåskådning. Examination 2.
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
5. Religion i förhållande till olika faktorer
Redogöra för förhållandet mellan religion och andra faktorer. Examination 2.
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
6. Religion och vetenskap
Redogöra för relationen religion vetenskap. Examination 3.
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
7. Analysera relationen religion och vetenskap
Analysera relationen religion vetenskap. Examination 3.
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Eleven kan göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
Eleven kan göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.
Eleven kan göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.
8. Redogöra för etiska modeller
Beskriva etiska teorier. Examination 4.
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga.
Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga.
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor.
9. Tillämpa etiska teorier
Tillämpa etiska teorier. Examination 4.
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Eleven kan genomföra en enkel analys av modeller och använda de för att ge enkla argument i någon fråga.
Eleven kan genomföra en analys av modeller och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga.
Eleven kan genomföra en komplex analys av modeller och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor.
10. Resonera kring etik
Resonerar kring etiska ideal. Examination 4.
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
Eleven för välgrundade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: