Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, åk 3 vt 2019, Åledskolan

Skapad 2018-10-17 16:52 i Åledsskolan Halmstad
En matris som gäller för åk 3 på vårterminen. Alla områden är inte i fyllda för att vi inte arbetat med dem under denna termin.
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att

utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse - Motorik
Grovmotoriska grundformer. Sammansatta former som t.ex. redskapsövningar.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna t.ex. springa, hoppa och klättra
Jag deltar i och behärskar övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna och anpassar mina rörelser till aktiviteten.
Rörelse - Lekar och spel
Grovmotoriska grundformer. Utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra genom lekar och spel.
Jag deltar i lekar och spel som tränar samarbete, hänsyn och dess regler, såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar i och behärskar lekar och spel som tränar samarbete, hänsyn och dess regler, såväl inomhus som utomhus.
Rytm och dans
Takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.
Jag deltar i och tränar mig på att röra mig till musik.
Jag deltar i och utför enkla danser eller härmar rörelser till musik.
Vattenvana och simning
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning. Jag tränar på att flyta och balansera i mage- och ryggläge.
Jag deltar i simundervisning och kan flyta i mage- och ryggläge. Jag kan simma på djupt vatten. klicka här för utvecklingsstegen simning
Jag kan simma 50 m varav 25 m på rygg.
Hälsa och livsstil
Ord, begrepp kopplade till aktiviteterna och samtal kring upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser,
Jag kan föra ett enklare samtal om egna upplevelser kring lek, hälsa, natur- och utevistelser
Jag använder några ord, begrepp och för enklare samtal om egna upplevelser kring lek, hälsa, natur- och utevistelser
Friluftsliv och utevistelse
lekar och rörelser i natur- och utemiljö under olika förhållande, samt allemansrättens grunder
Jag deltar i aktiviteter i natur- och utemiljö.
Jag deltar aktivt i aktiviteter i natur- och utemiljö samt känner till några av allemansrättens grunder.
Att orientera
att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad samt begrepp som beskriver rumsuppfattning
Jag deltar i övningar och tränar mig i att förstå enkla kartor.
Jag kan använda mig av och förstå olika lägesbegrepp, samt följa enkla kartor.
Säkerhet
i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser
Jag ger förslag på hur man kan hindra att någon skadar sig vid olika aktiviteter både inom- och utomhus.
Jag kan ge flera förslag på hur man kan hindra att någon skadar sig vid olika aktiviteter både inom- och utomhus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: