👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt framförande

Skapad 2018-10-19 10:23 i Kungsklippeskolan Huddinge
En matris för att bedöma muntliga framföranden
Grundskola 7 – 9 Svenska

Den här matrisen visar en bedömning av ditt muntliga framförande.

E
C
A
Struktur
Hur välstrukturerat ditt tal är och om det har en fungerande och entusiasmerande inledning och avslutning.
Ditt tal har i huvudsak fungerande struktur.
Ditt tal har relativt väl fungerande struktur med en tydlig indelning.
Ditt tal har en väl fungerande struktur med tydlig indelning och en väl fungerande inledning och avslutning.
Actio
Den taltekniska delen av ditt tal, alltså till exempel taltempo, ögonkontakt, pausering, röststyrka och kroppsspråk.
Du anpassar dig till viss del till dina lyssnare genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang på något sätt.
Du anpassar dig relativt bra till dina lyssnare genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerande sätt.
Du anpassar dig bra till dina lyssnare genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerande sätt.
Språk
Hur väl ditt språk är anpassat till åhörarna, ämnet och att du använder talspråk, inte skriftspråk.
Du använder ett i huvudsak fungerande språk som är anpassat till mottagarna och ämnet.
Du använder ett relativt väl fungerande språk som är anpassat till mottagarna och ämnet.
Du använder ett väl fungerande språk som är anpassat till mottagarna och ämnet.
Användning av hjälpmedel
Du förstärker och levandegör ditt tal genom att använda hjälpmedel på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstärker och levandegör ditt tal genom att använda hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
Du förstärker och levandegör ditt tal genom att använda hjälpmedel på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Anpassning till syfte
Huruvida ditt tal är anpassat till genren, genom att att följa konventioner och uppnå sitt syfte.
Du anpassar dig i huvudsak till talets sammanhang och syfte.
Du anpassar dig på ett relativt bra sätt till talets sammanhang och syfte
Du anpassar dig på ett bra sätt till talets sammanhang och syfte.