Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Area och omkrets

Skapad 2018-10-19 19:21 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik

Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen.

Vi kommer att arbeta med följande förmågor:

Problemlösningsförmåga:
Matematiska problem är situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning. Uppgifter med text som brukar kallas för lästal kan också visa problemlösningsförmågan. Däremot om lästalet har blivit en rutinuppgift, där eleven vet hur den ska lösa uppgiften och har lärt sig en metod som fungerar på en sådan uppgift, visas inte problemlösningsförmågan.

Begreppsförmåga:
Förstå och använda matematiska begrepp inom arbetsområdet

Metodförmågan:
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik. Metodförmågan innebär att kunna avgöra vilket räknesätt eller lösningsmetod som kan användas för att lösa en uppgift.

Resonemangsförmågan:
Att föra och följa ett matematiskt resonemang innebär att kunna resonera sig fram till olika lösningar, argumentera för sin lösning, motivera val av metod. Reflektera över vilken strategi, metod eller modell du valt för att lösa problemet. Reflektera över resultatets rimlighet.

Kommunikationsförmågan:
Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. Beskriva och förklara en lösning med till exempel bilder, symboler eller tabeller. Kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna samtala och redogöra för en matematisk händelse.

Ej uppnått målet ännu
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Problemlösning
Area, omkrets
Klarar inte att lösa uppgifter inom arbetsområdet.
Klarar att lösa enklare problem och rutinuppgifter med area och omkrets.
Klarar att lösa svårare problem med area och omkrets.
Klarar att lösa svårare problem i flera led med area och omkrets.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du är osäker eller har ingen metod för att lösa uppgifter med area och omkrets.
Du kan använder för det mesta en i huvudsak fungerande metod för att lösa uppgifter inom arbetsområdet.
Du väljer en fungerande metod för att lösa uppgifter inom arbetsområdet.
Du väljer en ändamålsenlig och effektiv metod för att lösa uppgifter inom arbetsområdet.
Metod
Din lösning är otydlig och svår att följa.
Din lösning är otydlig men går att följa.
Din lösning är tydlig och lätt att följa.
Begrepp
Förstå och använda matematiska begrepp inom arbetsområdet
Förstår inte vad area och omkrets är eller blandar ihop begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om begreppen inom arbetsområdet.
Du har goda kunskaper om begreppen inom arbetsområdet.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen inom arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: