Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter - uppföljning av läs- och skrivutveckling, svenska/svenska som andraspråk

Skapad 2018-10-22 17:07 i Söderskolan Helsingborg
Matris gjord utifrån avstämningspunkterna i Nya språket lyfter.
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din språkutveckling och på vilket sätt du kan....
¤ läsa och förstå ¤ skriva så andra kan förstå ¤ tala så andra förstår ¤ delta i samtal

LÄSA OCH SKRIVA

Avstämning:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
A (a:1-4)
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig (högläsning)
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig (högläsning, på och mellan raderna)
Jag känner igen en del ord när jag läser (logografisk läsning)
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord (ljudar)
Skriva
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
B (b:1-4)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv (ljudar och börjat på ortogafiska läsning)
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
Skriva
Jag kan skriva ord och korta texter
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
C (c:1-4)
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
Jag läser för att uppleva och lära
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
----
Skriva
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
D (d:1-4)
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
Jag läser med flyt och tar hjälp av ordens uppbyggnad för att förstå innehållet.
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Jag läser regelbundet längre texter flytande och förstår det jag läser
-----
Skriva
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter

TALA OCH SAMTALA

Avstämning A-D:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tala/samtala
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Tala/samtala
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
Tala/samtala
Samtala och redogöra
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: