Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik/historiebruk

Skapad 2018-10-22 21:40 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Källkritik/historiebruk 11 september 2001 och Dresden 1945
Gymnasieskola Historia
E
D
C
B
A
11:e sept. 2001-muntligt i halvklass
Du kan med viss säkerhet granska källmaterialet samt göra enkla källkritiska reflektioner över materialets relevans. I din analys utgår du med viss säkerhet från de källkritiska metoderna beträffande källornas användbarhet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan med viss säkerhet granska källmaterialet samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I din analys utgår du från källkritiska metoder och analyserar med olika tolkningsmöjligheter källmaterialet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan med säkerhet granska källmaterialet samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I din analys utgår du från källkritiska metoder och analyserar med olika nyanserade tolkningsmöjligheter källmaterialet.
Dresden 1945 - fyra olika källor – skriftlig inlämning
Du kan med viss säkerhet granska källmaterialet samt göra enkla källkritiska reflektioner över materialets relevans. I din analys utgår du med viss säkerhet från de källkritiska metoderna beträffande källornas användbarhet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan med viss säkerhet granska källmaterialet samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I din analys utgår du från källkritiska metoder och analyserar med olika tolkningsmöjligheter källmaterialet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan med säkerhet granska källmaterialet samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I din analys utgår du från källkritiska metoder och analyserar med olika nyanserade tolkningsmöjligheter källmaterialet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: