Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söndrumsskolan Fysik år 7-9

Skapad 2018-10-23 09:21 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Fysik

Förmågor

F
E
C
A
Beskriva och förklara
Eleven har kunskaper i fysik och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, och för underbyggda resonemang kring olika fysikaliska samband. Visas på prov, mm.
Ej uppnått
Till viss del, i huvudsak
Relativt väl
Välutvecklat
Laborera
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar, formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån, använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt. Ta ett ansvar i gruppen och vara aktiv och ta fram rätt materiel samt städa undan, diska, mm.
Ej uppnått
Till viss del, i huvudsak
Relativt väl
Välutvecklat
Dokumentera, Analysera, Fördjupning
Eleven kan söka och använda information på ett fungerande sätt samt skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp. Skriva laborationsrapport.
Ej uppnått
Till viss del, i huvudsak
Relativt väl
Välutvecklat
Diskutera
Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör olika moment inom fysiken. Eleven kan ge motiveringar, föra diskussionen framåt samt föra underbyggda resonemang.
Ej uppnått
Till viss del, i huvudsak
Relativt väl
Välutvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: