Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Heja engelska åk 3

Skapad 2018-10-23 09:43 i Falkenbergs gymnasieskola Falkenberg
Kunskapskrav i Engelska
Grundskola 3 Engelska

Skolverket har inte gjort kunskapskrav för åk 3 i detta ämne. Heja (Skolverkets kursplaner på enklare svenska) har därför utgått från kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6 när de har skapat kunskapskraven för åk 3.

Bedömningen avser

Kunskapsmålen för åk 3.
Osäker
På gång
Betyget E
Läsa och förstå
Förmåga att • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Du kan förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker du känner till.
Lyssna, läsa och förstå
Förmåga att • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Du kan förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.
Muntliga instruktioner
Förmåga att • följa budskap och instruktioner.
Du kan följa enkla muntliga instruktioner.
Skriftliga instruktioner
Förmåga att • följa budskap och instruktioner.
Du kan följa enkla instruktioner om du läser.
Tala
Förmåga att • formulera sig och kommunicera i tal.
Du kan säga enkla ord och meningar som går att förstå.
Samtala
Förmåga att • formulera sig och kommunicera i tal.
Du kan ställa och svara på enkla frågor när du pratar med andra.
Skriva
Föråga att • formulera sig och kommunicera sig i skrift.
Du kan skriva enkla ord och meningar som går att förstå.
Skriva
Förmåga att • formulera sig i skrift.
Du kan skriva enkla ord och meningar.
Omvärlden
• kännedom om språkområden/realia att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang i delar av världen där engelska används.
Du kan berätta något om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: