Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2018-10-24 13:13 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Anpassning
Eleven kan skriva en argumenterande text (insändare) som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan skriva en argumenterande text (insändare) som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva en argumenterande text (insändare) som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Källhantering
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av text samt skriva en insändare som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet minst en källa kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av text samt skriva en insändare som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet minst en källa kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av text samt skriva en insändare som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet minst en källa kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: